Algemene Verhuur Voorwaarden

Eigendom

 1. Artikelen zijn en blijven ten alle tijden eigendom van Mums&More.

Verhuur

 1. Verhuur van artikelen gebeurt alleen met toestemming van Mums&More en volledig ingevuld verhuurformulier.
 2. Ophalen en retourneren van artikelen gebeurt op de Mums&More locatie, dan wel een door Mums&More nader te bepalen plaats en tijd.
 3. Het artikel dient ongewassen geretourneerd te worden.
 4. De huurperiode is maximaal 2 weken, mits anders is overeengekomen met goedkeuring van Mums&More.
 5. Na overschrijding van de overeengekomen huurperiode wordt er per dag een boete verbeurd van €10,-, tenzij de overschrijding van deze huurperiode met schriftelijke toestemming van Mums&More geschied.

Borg

 1. Borg wordt niet gerekend.

Betaling

 1. Betaling van de huur dient vooraf te geschieden op factuur. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is huurder van rechtswege in verzuim en maakt Mums&More aanspraak op de vergoeding van wettelijke rente.

Schade en vermissing

 1. De huurder is zelf verantwoordelijk voor controle bij ontvangst product, hier tekent de huurder ook voor.
 2. Indien er schade aan het artikel is, is de huurder volledig aansprakelijk.
 3. Bij vermissing van het artikel is huurder volledig aansprakelijk. De nieuwprijs van het artikel zal in dat geval door de huurder moeten worden vergoed.
 4. In geval van Wobbel verhuur dient er een filmpje te zijn van de huidige beschadigingen voor aanvang van de verhuurperiode. In aanwezigheid van Mums&More en huurder wordt deze film gemaakt.
 5. De Wobbel dient te allen tijde op een schone en gladde dan wel zachte ondergrond (kleed, yoga mat) gebruikt te worden. Dit om eventuele beschadigingen te voorkomen.

Aansprakelijkheid

 1. Mums&More sluit alle aansprakelijkheid uit.

 

Voorwaarden opgemaakt 12-7-2019

Mums&More rooster
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.