Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan de door Mums&more georganiseerde activiteiten.

Artikel 2 – Gegevens
Alle gegevens die je via de site aan Mums&more verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor Mums&more en samenwerkende partijen.

Artikel 3 – Aanmelden
Aanmelden gaat via de website en met behulp van Fitmanager.

Artikel 4 – Tarieven
De tarieven zijn terug te vinden op de site bij de betreffende activiteit.

Artikel 5 – Betaling
Na inschrijving is er een directe link naar de betaling via Ideal.
Andere betaalwijze is enkel mogelijk na goedkeuring van Mums&more.
Zonder betaling is er geen recht op deelname.

Artikel 6 – Annulering door deelneemster
Na inschrijving bij een workshop is je aanmelding definitief. Er is geen recht op restitutie.
Afmelding van lessen dient te geschieden minimaal 48 uur van te voren via Fitmanager. Via andere wegen vervalt het recht op lessenbehoud.

Artikel 7 – Gemiste lessen
Gemiste lessen worden niet vergoed of ingehaald.
Kinderen mogen door ziekte hun les binnen 6 dagen inhalen.

Artikel 8 – Annulering door Mums&more
Mocht door overmacht aan de kant van Mums&more de cursus niet door kunnen gaan, dan is Mums&more gerechtigd de cursus te verschuiven, de locatie te veranderen of de cursus geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.
Mocht de benodigde groepsgrote niet behaald worden, dan behoudt Mums&more zich het recht voor om de activiteit te annuleren.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Deelname van de cursus is op eigen risico. Mums&more is niet aansprakelijkheid voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel dat veroorzaakt is of die verband houdt met deelname aan een cursus bij Mums&more. Schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt een deelne(e)m(st)er zullen worden verhaald op de deelne(e)m(st)er.

Artikel 10 – Gebruik logo en naam
Voor gebruik van het logo of de naam “Mums&more” door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@mumsandmore.nl

Algemene voorwaarden Mums&more, laatst gewijzigd 28-1-2019

 

 

 

Mums&More rooster
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.